Cartile„Cărțile, o altă lume, o altă viață !" a fost un proiect creat de un număr de zece liceeni, membri ai echipei, În lumea cărților, de la Liceul Tehnologic Nr. 1 Salonta. Proiectul s-a adresat în mod special elevilor și profesorilor, dorindu-se prin intermediul său o stimulare a interesului tinerilor pentru lectură, conștientizarea importanței utilizării unei biblioteci și a surselor documentare din bibliotecă, facilitarea întâlnirii elevilor cu scriitori contemporani prin intermediul cărților scrise de aceștia, lectura ca mod de viață.
Printre activităţile proiectului s-au numărat: concurs de creaţie literară, activitatea „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris", vizită la librăria Humanitas şi la Biblioteca Judeţenă din Oradea, organizarea unor lecţii interdisciplinare prin activitatea „Dictionary Game and What might came next?", implicarea în colectarea hârtiei prin activitatea „Vocea hârtiei", având ca scop achiziţia de cărţi din banii strânşi dar şi stimularea responsabilităţii faţă de mediul înconjurător în rândul elevilor şi în comunitatea locală, şi nu în ultimul rând donaţia de carte prin intermediul activităţii „Dar, din dar se face", care a îmbogăţit fondul de carte al liceului prin donaţii.
Dezvoltarea ameninţătoare a mass-mediei, mirajul calculatorului ca instrument de informare şi comunicare, anturajele sociale în care îşi nbso online casino reviews petrec timpul elevii din ziua de azi, lipsa de timp a părinţilor pentru a putea facilita dezvoltarea personală a copiilor, situaţia materială precară a unora, iată doar câţiva din factorii ce concură la scăderea atracţiei copiilor pentru actul lecturii. Ce mai reprezintă lectura pentru elevi? Ce impact are lipsa lecturii asupra activităţii psihointelectuale a acestora? Cum îi determinăm pe tinerii din ziua de azi să citească? Din dorinţa de a găsi răspunsuri la aceste întrebări s-a născut ideea proiectului.
Printre obiectivele proiectului s-au numărat stimularea interesului tinerilor pentru lectură, descoperirea unor tinere talente literare şi publicarea acestora în revista şcolii, „Ecoul liceenilor", responsabilizarea tinerilor şi a membrilor comunităţii din Salonta faţă de mediul înconjurător, dezvoltarea gustului estetic, creşterea gradului de implicare civică a tinerilor, lectura ca mod de informare, culturalizare, stil de viaţă.
În urma derulării proiectului s-a reușit o creștere a numărului de cititori de opere literare române contemporane, sporirea interesului elevilor pentru activităţile organizate de către bibliotecă sau de alte proiecte sau activităţi în care liceul este angrenat. Cu ajutorul acestui proiect, elevii și profesorii din cadrul școlii noastre au beneficiat de aproximativ un numar de 100 de romane contemporane, în valoare de 1950 lei.

"Proiect finantat prin programul YouthBank Oradea, coordonat de Fundatia Comunitară Oradea în parteneriat cu Asociaţia pentru Relaţii Comunitare si BRD – Groupe Societe Generale. "

"Programul este implementat în Oradea de către Fundatia Comunitară Oradea, iar la nivel national este coordonat de către Asociatia pentru Relatii Comunitare. Activitătile YouthBank România sunt incluse în "YouthBank Academy: Solutii durabile pentru implicarea tinerilor în viata comunitătii" - proiect finantat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România cu suma de 75.000 de euro."

Parteneri financiari locali: VPK Packaging, Celestica.