Organizaţia gazdă are rolul de a asigura cadrul legal de care este nevoie pentru ca proiectul să fie implementat, iar tinerii să își desfășoare activitatea în condiţii legale. Totodată, organizația gazdă are rol consultativ în implementarea proiectului, fiind un sprijin pentru echipa de proiect pe parcursul activităților şi dacă este cazul în rezolvarea unor situații critice. Rolul de mentorat poate fi luat de reprezentanţi ai organizaţiei, acolo unde aceştia ar avea o expertiză în domeniul în care tinerii şi proiectul lor doresc să aibă un impact.

Ce e foarte important de reţinut este că rolul organizaţiei este consultativ, nu și de decizie, proiectul rămânând condus și implementat de tineri.

Organizaţia gazdă:

1. În perioada de finalizare a casino online propunerii de proiect:

Se asigură ca propunerea îndeplineşte criteriile de finanţare YouthBank şi că informaţia conţinută în proiect este corectă.

2. Pe perioada implementării proiectului

Încheie un contract de voluntariat cu fiecare membru al echipei de proiect (modelul de contract va fi pus la dispoziția organizației gazdă de către finanțator);
Îsi asumă responsabilitatea pentru evidenţele contabile/financiare ale proiectului;
Asigură respectarea termenilor de utilizare a finanţării YouthBank, conform contractului de finanţare încheiat între Fundația Comunitară Oradea (finanţator) și organizaţia gazdă;
Se asigură că în proiect vor fi oferite oportunităţi egale fiecărei persoane indiferent de vârstă, sex sau alte criterii discriminatorii;
Oferă condiţii de lucru sigure şi care protejează drepturile copilului;
Sprijină echipa de proiect în întocmirea rapoartelor financiare și narative prin asigurarea accesului la copii a documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate, aprobarea raportului narativ și financiar, acordarea de asistență în întocmirea lor dacă echipa de proiect va avea nevoie de mai multe explicaţii;

Se asigură că echipa de proiect întocmește și trimite finanțatorului dosarul de raportare cel târziu pe 14 iunie 2015.

Mai multe informații găsiți aici.